Unitonderwijs

 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met unitonderwijs.

Met unitonderwijs spelen we in op de ontwikkelingsverschillen en de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit vraagt om flexibele groeperingvormen. De leerlingen zijn verdeeld in drie units: unit 1 (leerjaar 1,2 en 3), unit 2 (leerjaar 4 en 5) en unit 3 (leerjaar 6,7 en 8). Binnen deze units wordt er gewerkt met stamgroepen. Bij de inloop in school, de dagopening, de lunch en de dagafsluiting zitten de leerlingen in een stamgroep. Er zijn dan 9 stamgroepen; drie keer een 1, 2, 3; twee keer een 4, 5 en vier keer een 6, 7, 8. Als de basisvakken rekenen, taal en lezen aan bod komen (in werkblokken) gaan de leerlingen in wisselende groepen bij elkaar zitten van het zelfde niveau per unit.Op deze manier kunnen kinderen op hun eigen niveau meedoen aan het onderwijs. Het leren wordt voor de leerlingen daardoor interessanter en biedt meer uitdaging. 

 

Voorbeeld: De leerlingen in unit 3 tellen samen 95 leerlingen; 4 leerkrachten verzorgen dan de activiteiten van de stamgroep zoals genoemd de inloop, de dagopening de lunch en de dagafsluiting. Op het moment dat de leerlingen instructie krijgen (de werkblokken) voor de basisvakken, worden ze verdeeld over 5 groepen. Er zijn dus elke dag voor unit 3 vijf leerkrachten aanwezig. Leerlingen krijgen zodoende veel meer onderwijs op maat passende bij hun ontwikkeling. Het middagprogramma met wereld oriëntatie etc. zal in de leerjaargroepen plaatsvinden, maar er zijn wel 5 leerkrachten beschikbaar. Voor unit 2 zijn er voor ongeveer 60 kinderen elke dag 3 leerkrachten op school en voor unit 1 zijn er voor deze 60 leerlingen 4 leerkrachten elke dag op school. Concreet betekent dit, dat 1 full time leerkracht bij ons op school de ’mentorjuf/meester’ is van 19 leerlingen. Werkt een leerkracht 3 dagen dan is hij/zij mentorjuf/meester van 12 leerlingen. Leerlingen krijgen dus van meerdere leerkrachten les, maar hebben dus één mentorjuf/meester die voor de leerlingen de ontwikkeling volgt en bespreekt. Dit bespreken doen we met de leerling maar ook met u als ouder. U hebt als ouder dan 1 contactleerkracht.

 

De tijd waarin wij en onze kinderen leven is veranderd. We haken met deze manier van onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal, maar wordt breder getrokken. De leerkracht wordt meer een begeleider en coach. Binnen de units zijn verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs van alle leerlingen. 

 

 

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? U bent van harte welkom om eens te komen kijken.