Unitonderwijs

 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn wij gestart met unitonderwijs.

Met unitonderwijs spelen we in op de ontwikkelingsverschillen en de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit vraagt om flexibele groeperingvormen. De leerlingen zijn verdeeld in drie units: unit 1 (leerjaar 1,2 en 3), unit 2 (leerjaar 4 en 5) en unit 3 (leerjaar 6,7 en 8).

Als de basisvakken rekenen, taal en lezen aan bod komen (in werkblokken) gaan de leerlingen in wisselende groepen bij elkaar zitten van het zelfde niveau per unit. Aan de hand van onder andere de toetsresultaten worden de leerlingen in de verschillende deelgroepen van de units geplaatst. Voorbeeld: de leerlingen in unit 3 tellen samen 90 leerlingen; de leerlingen starten in hun leerjaargroep. Op het moment dat de leerlingen instructie krijgen (de werkblokken) voor de basisvakken, worden ze verdeeld over meerdere instructiegroepen. Hier zijn vier leerkracht per dag verantwoordelijk voor. Leerlingen krijgen zodoende veel meer onderwijs op maat passende bij hun ontwikkeling. Het middagprogramma vindt in het leerjaar plaatst. Bij projecten (vier keer per jaar) worden de leerjaren doorbroken op de middag.

In unit 1 starten de groepen 1 t/m 3 door elkaar. In unit 2 werken ze naar een manier toe die aansluit bij unit 3, zodat er een doorgaande lijn ontstaat. Leerlingen krijgen dus van meerdere leerkrachten les, maar hebben één mentorjuf/meester die voor de leerlingen de ontwikkeling volgt en bespreekt. Dit bespreken doen we met de leerling maar ook met u als ouder. U hebt als ouder dan 1 contactleerkracht.

De tijd waarin wij en onze kinderen leven is veranderd. We haken met deze manier van onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij leerlingen meer verantwoordelijkheden over hun eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal, maar wordt breder getrokken. De leerkracht wordt meer een begeleider en coach. Binnen de units zijn verschillende leerkrachten en onderwijsassistenten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs van alle leerlingen. 

 

Bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uitziet? U bent van harte welkom om eens te komen kijken.