Over Hallum

Hallum - gemeente Ferwerderadiel

Hallum is één van de grotere dorpen van gemeente Noard East Fryslân, er wonen ca. 2800 mensen. Het is deels een forenzendorp, niet alleen nu, maar ook vroeger trok Hallum al veel mensen aan, getuige het vroegere nabijgelegen klooster Mariëngaarde, dat in 1163 werd opgericht. Ook in deze tijd zit u nog "gebakken" in Hallum. Deze zin slaat overigens niet alleen op de internationaal bekende grootbakkers, maar ook op het rijke verenigingsleven in Hallum.

De moderne supermarkt (met slagerij en postagentschap) voorziet in alle dagelijkse behoeften qua boodschappen, verder zijn er twee garage's, een bloemist en een pinautomaat in het dorp aanwezig.

Ook zijn er voldoende sportaccommodaties in Hallum, te weten een zwembad, voetbal en sportvelden, tennisbanen en een multifunctioneel zalencentrum waar zaalsporten uitgeoefend kunnen worden.

Hallum is gelegen aan open vaarwater met een jachthaven dat via de Hallumervaart in directe verbinding staat met de Dokkumer Ee.

Afstanden:

Door de komst van het "Noord- Westtangent", "De haak om Leeuwarden" en de "Centrale As" zijn de dorpen ten noorden van Leeuwarden prima ontsloten op de belangrijke verkeersaders van Friesland. De reistijden naar Drachten of Heerenveen bedragen ca. 30 minuten.

Leeuwarden : 15 km

Dokkum : 18 km

Groningen : 80 km

Amsterdam: 150 km

Kweldergebied:

Op ca. 2 km vindt u de bekende buitendijkse polders (Werelderfgoed), dit mooie kweldergebied is in de winter domein van duizenden ganzen die er overwinteren, bij springtij in combinatie met storm staan de kwelders regelmatig onder water.

In de zomer graast er vee op deze waddenkwelders, dit prachtige vogelrijke gebied heeft de status “Natuurgebied”.

Hallumonline.nl
Graag verwijzen wij u ook naar de website Hallumonline.nl
De website geeft een overzicht van wat er allemaal in Hallum te beleven is. Het dorp Hallum is een terpdorp in de gemeente Ferwerderadiel met een mooie leefomgeving. De omgeving zit vol met toeristische trekpleisters.
De middenstand, de vele activiteiten en voorzieningen in Hallum zijn er voor jong en oud. Daarom; Hallum ús doarp, it doarp foar ús allegear!

Website van de Protestantse gemeente Mariëngaarde (PGM)
Website PGM
Fotopagina van de kerk

In de fotomap 'Frederik van Hallum' vindt u archieffoto's die niet schoolgebonden zijn: 
Fotoalbum Freark fan Hallum