Onze school

CBS It Fundamint wil een stevig fundament bieden aan de leerlingen van 4 tot 12 jaar in Hallum door middel van het unitonderwijs. In het logo staat de blauwe lijn voor de zee, de groene lijn voor de dijk en het op- en afgaande groene lijntje is de terp in het Friese land.

De C in CBS geeft de Christelijke identiteit aan en symbolisch stellen de letters de stijgende lijn voor in de ontwikkeling van kinderen. De letters “It Fundamint” zijn het fundament onder de terp en geven symbolisch het fundament aan van het leren. Dit fundament ligt in een veilige (school) omgeving achter de dijk en de terp. De terplijn geeft tevens de doorsnede aan van ons schoolgebouw noord-zuid.

CBS It Fundamint wil een stevig fundament bieden aan de leerlingen van 4 tot 12 jaar in Hallum door middel van het unitonderwijs. In het logo staat de blauwe lijn voor de zee, de groene lijn voor de dijk en het op- en afgaande groene lijntje is de terp in het Friese land.

De C in CBS geeft de Christelijke identiteit aan en symbolisch stellen de letters de stijgende lijn voor in de ontwikkeling van kinderen. De letters “It Fundamint” zijn het fundament onder de terp en geven symbolisch het fundament aan van het leren. Dit fundament ligt in een veilige (school) omgeving achter de dijk en de terp. De terplijn geeft tevens de doorsnede aan van ons schoolgebouw noord-zuid.