Schoolcommissie

De schoolcommissie organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor de leerlingen, waarbij in sommige gevallen ook de hulp van andere ouders wordt ingeroepen. De SC ondersteunt de school namens de ouders en kinderen bij de schoolleiding, beheert het schoolfonds, verleent hand- en spandiensten en geeft onderwijshulp in of buiten de klas. Deze ouderhulp is onmisbaar voor de school. In het najaar (oktober/november) wordt er door de MR en SC een ouderavond belegd. Op deze avond krijgt u zakelijke informatie en staat er een bepaald onderwijsthema op de agenda. Iedere ouder kan zich in principe op de jaarlijkse ouderavond kandidaat stellen voor een functie in de SC.