Schoolcommissie

 

 

De schoolcommissie organiseert allerlei activiteiten, feesten en evenementen voor de leerlingen, waarbij in sommige gevallen ook de hulp van andere ouders wordt ingeroepen. De SC ondersteunt de school namens de ouders en kinderen bij de schoolleiding, beheert het schoolfonds en verleent hand- en spandiensten. Deze ouderhulp is onmisbaar voor de school.