Ons team

Team van "It Fundamint"

 

We vormen samen een enthousiast en professioneel team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en talenten inbrengt. Ons team bestaat uit 20 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een dyslexie/leesspecialist, interne zorgbegeleider en een directeur. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor de gymnastiek, creatieve vorming en muziek. 

 

Elk jaar hebben we ook stagiairs van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO), onderwijsassistenten en van maatschappelijk werk. 

Hierbij een overzicht van het personeel per unit.  

 

Leerkrachten

 

Unit 1 

(leerjaar 1/2/3)

Aetske de Jong-Miedema

Geppy van der Kuur 

Irma Klaver Fennema 

Coby van der Woude

Sjoukje Huizenga-Visser

Margriet Sjoerdstra 

 

 

Unit 2

(leerjaar 4/5) 

Lysanne van der Wal-Hellinga

Ida Greijdanus

Laura Tacoma

Ypie Folkertsma

Unit 3

(leerjaar 6/7/8)

Judith Brouwer

Lucanne Thijssen

Jilke Marinus

Arjen de Boer

Gea Wijbenga 

 

Directeur: Theo Brommer

IB-er: Wikje de Vries

Creatieve vorming: Claartje Postma 

Dyslexie/leesspecialist: Ottoline van der Kreek

Onderwijsassistenten: Baukje Jellema, Natasja Nouwen en Rianne Boonstra

Cultuureducatie: Opus 3