Ons team

Team van "It Fundamint"

 

We vormen samen een enthousiast en professioneel team, waarin ieder zijn of haar eigen specialisaties en talenten inbrengt. Ons team bestaat uit 20 leerkrachten, 2 onderwijsassistenten, een dyslexie/leesspecialist, interne zorgbegeleider en een directeur. Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor de gymnastiek, creatieve vorming en muziek. 

 

Elk jaar hebben we ook stagaiares van de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO), stagair onderwijsassistsenten en van maatschappelijk werk. 

Hierbij een overzicht van het personeel per unit.  

 

Leerkrachten

 

Unit 1 

(leerjaar 1/2/3)

Juf Aetske de Jong-Miedema

Juf Geppy van der Kuur 

Juf Irma Klaver Fennema 

Juf Coby van der Woude

Juf Sjoukje Huizenga-Visser

Juf Margriet Sjoerdstra 

 

 

Unit 2

(leerjaar 4/5) 

Juf Lysanne van der Wal-Hellinga

Juf Ida Greijdanus

Juf Laura Tacoma

Juf Aaltje Reitsma 

Juf Ypie Folkertsma

Unit 3

(leerjaar 6/7/8)

Judith Brouwer

Lucanne Thijssen

Jilke Marinus

Arjen de Boer

Gea Wijbenga 

 

Directeur: Theo Brommer

IB-er: Wikje de Vries

Creatieve vorming: Claartje Postma 

Dyslexie/leesspecialist: Ottoline van der Kreek

Onderwijsassistenten: Baukje Jellema, Natasja Nouwen en Rianne Boonstra

Cultuureducatie: Opus 3