Welkom op de website van CBS It Fundamint te Hallum.
In De Kijker
05
27 Januari
Informatie avond voor ouders groep 8
over voortgezet onderwijs
C.B.S. Op Streek Ferwert