Schooltijden
De school werkt met een continurooster;
maandag t/m vrijdag is er les van 08.15 uur tot 14.00 uur.
(groepen 1 en 2 op vrijdag tot 11.45 uur)