Personeel
Leerkrachten
Groep 1 Aetske de Jong en Geppy van der Kuur (do-vr)
Groep 2 Aukje Postma en Laura Tacoma (wo/vr)
Groep 3 Sjoukje Visser
Groep 4 Irma Klaver en Limmie de Wilt/Hylkje Winkel (do/vr)
Groep 5 Gea Wijbenga
Groep 6a Marieke van der Wal en Margriet Sjoerdstra (wo/do)
Groep 6b Aaltje Reitsma en Lysanne van der Wal (wo/do)
Groep 7 Lucie Elderhuis en Jilke Marinus (wo)
Groep 8 Arjen de Boer en Jilke Marinus (do)
Vakleerkracht creatieve vorming Claartje Postma (gr. 3/8)
Vakleerkracht gym Jilke Marinus.

Directeur
Eef Sprenger

Interne Begeleider
Wikje de Vries

Onderwijs ondersteunend personeel (Oop’ers)
Ottoline van der Kreek (leesspecialist)
Elizabeth Folkerts (creatieve therapie)
Natasha Nouwen (onderbouw 1/2)
Mathilda van der Weij (middenbouw 4/5).

Schoolschoonmaak
Jantina Spoelstra
Jannie Hoekstra.

Onderwijs ondersteunend personeel (vrijwillig)
Theo Hoogerbrug - conciërge
Trynke Zijlstra - kopieerwerk
Klara Dijkstra - schoonmaak
Marja Swart en Hinke van der Meulen - ondersteuning lunchpauze kleuters.