Personeel
Leerkrachten
Groep 1 Aetske de Jong (ma/di/wo) en Geppy van der Kuur (do/vr)
Groep 1/2 Coby van der Woude (ma/di/wo/do) en Tiny Woudsma (vr)
Groep 2 Aukje Postma (ma/di/do) en Binke Koopal (wo/vr)
Groep 3 Sjoukje Visser (ma/di/wo/do) en Geppy van der Kuur (vr)
Groep 4a/5a Ida Greydanus (ma/di/wo) en Gea Wijbenga (do/vr)
Groep 4b/5b Hylkje Winkel (ma/di/wo) en Limmie de Wilt (wo/do/vr)
Groep 4c/5c Irma Klaver (ma/di/wo) en Laura Tacoma (Marieke van der
Wal) (do/vr)
Groep 6 Lysanne van der Wal (ma/di/wo) en Margriet Sjoerdstra (wo/do/vr)
Groep 7 Lucie Elderhuis (Willem Wytze Lubberts)
Groep 8 Arjen de Boer
Vakleerkracht creatieve vakken Claartje Postma (wo groep 7).

Directeur
Eef Sprenger

Intern Begeleider
Wikje de Vries

Onderwijs ondersteunend personeel (Oop’ers)
Ottoline van der Kreek (leesspecialist)
Elizabeth Folkerts
Natasja Nouwen

Schoolschoonmaak
Jantina Spoelstra en Jannie Hoekstra.

Onderwijs ondersteunend personeel (vrijwillig)
Vacature, conciërge; Klaas Greijdanus-schoolfoto’s;
Trynke Zijlstra-kopieerwerk; Klara Dijkstra-schoonmaak.