Aanvraag verlof en leerplicht
Download hier het aanvraagformulier verlof

Kinderen tussen 5 en 16 jaar: leerplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden.

Inschrijven op school
Ouders of verzorgers moeten hun leerplichtige kinderen inschrijven op een school. De kinderen moeten ook echt naar die school gaan. Deze afspraken staan in de Leerplichtwet.

Download hier de folder over leerplicht en schoolverzuim.