Aanmelden nieuwe leerlingen
Twee keer per jaar, in oktober en maart, houden we een informatieavond voor ouders/verzorgers van 3-jarige kinderen.

U kunt uw kind aanmelden op het moment dat het drie jaar is geworden. U krijgt dan een uitgebreid aanmeldingsformulier. Na aanname mag een leerling voor de 4e verjaardag tien dagdelen meedraaien om te wennen (met uitzondering van de laatste zes weken voor de zomervakantie).

Individuele afspraken zijn altijd mogelijk met de directie.

Download hier het aanmeldingsformulier van CBS It Fundamint.
Bijlagen:
- Overeenkomst ouderbijdrage
- Aanmeldformulier lidmaatschap donateur