Schooldocumenten
Inspectierapport 2017 CBS It Fundamint
download hier

Schoolondersteuningsprofiel CBS It Fundamint
download hier

Schoolgids 2018-2019 CBS It Fundamint:
download hier

Beleidsplan MR 2017-2018
download hier